Zestawienie środków trwałych

Wartość brutto własnych środków trwałych na dzień 31.12.2014r. - 5 110 470,53 zł

Wartoś brutto środków trwałych w użyczeniu na dzień 31.12.2014r. - 1 818 500,21 zł