Budżet KP PSP

Plan budżetu na 2015 rok wynosi - 5 427 000,00 zł

w tym:

  • wydatki osobowe  - 5 060 847,00 zł
  • wydatki rzeczowe -    366 153,00 zł